mysql resume
Resume 1 - 2 of 2
Sarath Pariachery Thampan
Sarath Pariachery Thampan [ Male, 27, Karnataka ]
No Experience
Skills: python mysql js weka